ผู้ประสานงาน
  ตารางเรียน รุ่น 8 
  นัดหมายนักศึกษา
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  กิจกรรมของเรา
  KM ติวเตอร์
  ครูประเสริฐ
รายการเด่น
 
 

รายชื่อผู้เข้าอบรมจัดทำผลงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระหว่าง วันที่ 12-16 ม.ค.56 และ CD

-----------------

เฉพาะรายชื่อ คลิก


            

แจ้งรุ่น 8 ด่วน ๆ ๆ ๆ ๆ

IS แผ่นเปิดไม่ได้

ให้ส่งแผ่นใหม่มาที่ KM ด่วนครับ
1. ประยงค์   สีเสมอ ขาดประวัติ
2. ดวงใจ    มิเล  ขาดไฟล์ส่วนหลังทั้งหมด
3. วรรณพิศ  ตะริดโน   ขาดไฟล์ทั้งหมด
4. วลัยลักษณ์  วรรณทอง  ขาดไฟล์ทั้งหมด
5. นิภาพร  อุปแก้ว  ขาดไฟล์ทั้งหมด
6. สุมาลี  หงษานาวา  ขาดไฟล์ทั้งหมด
7. สุกัญญา  กุนัน   ขาดไฟล์ทั้งหมด
8. รัตนาภร  กองกัลยา  ขาดไฟล์ทั้งหมด
9. บุญสวน   เป็นเครือ  ขาดไฟล์ทั้งหมด
10. สมพาน  พลสิม   ขาดไฟล์ทั้งหมด
11. รัชนีย์  นามโน   ขาดไฟล์ทั้งหมด
12. สุภาพร  สุรสังข์     ขาดไฟล์ทั้งหมด
13. ยุภา  แส่งส่อง  ขาดไฟล์ทั้งหมด
14. ใหม่  ป้องแก้ว   ขาดไฟล์ทั้งหมด
15. ศิริวิมล ป้องแก้ว  ขาดไฟล์ทั้งหมด
16. เครือวัลย์  บุญเที่ยง  ขาดไฟล์ทั้งหมด
17. ผ่องศรี  โตหนองหว้า  ขาดไฟล์ทั้งหมด
18. อนุมัติ  จันทร์เพ็ญ  ขาดไฟล์ทั้งหมด
19. จิราภรณ์  น้อยห้างหว้า   ขาดไฟล์ทั้งหมด
20. ดาวใจ  จันทมาศ  ขาดไฟล์ทั้งหมด
21. กรนิภา  บ้านแสน  ขาดไฟล์ทั้งหมด

 

แจ้งนักศึกษารุ่น 6-7

เรื่องการรับปริญญา

  เนื่องจากมหาวิทยาลัยปิดรับแจ้งความจำนงค์เข้ารับฯ ไปตั้งแต่เดือนมิถุนายน รายชื่อข้างล่างนี้ไม่สามารถส่งชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทัน

1 นาง สุทธิกานต์    จันทร์ขอนแก่น    รปม.
2 นาง สุภาพ    ผ่านภูวงษ์    รปม.
3 นาย บัณฑิต    บุญแจด    บริหารการศึกษา
4 นาง สุจิราภรณ์    บุญแจด    บริหารการศึกษา
5 น.ส.จุฑาภรณ์    สูงพล    บริหารการศึกษา
6 นาง สนม    นุงกระโทก    บริหารการศึกษา
7 น.ส.พิรุณ     คะกะเนปะ    บริหารการศึกษา
8 นาง ลัดดาวัลย์    เรือนประโคน    บริหารการศึกษา
9 นาง พัชณีย์    บุญชู    บริหารการศึกษา
10 นายสุธิชัย    วิชาเรือง    บริหารการศึกษา
11 น.ส.ชุติมา     เรืองแสง    บริหารการศึกษา
12 ว่าที่ ร.ต.   ณัฏฐกรณ์    แบ่งรัมย์    บริหารการศึกษา
13 นาง ลัดดาวรรณ    แบ่งรัมย์    บริหารการศึกษา
14 นาย สุระสิทธิ์    สุระพินิจ    บริหารการศึกษา
15 นาง สุมาลย์      สนธิรักษ์      บริหารการศึกษา
16 นาง กรองแก้ว    สมโสภา    บริหารการศึกษา
17 นาง อัจฉรา    วัชรประทีป    บริหารการศึกษา
18 น.ส.จรูญศรี    ลีลาศสง่างาม    บริหารการศึกษา
19 นาง ทัศนีย์    น้ำทิพย์    บริหารการศึกษา
20 น.ส.พรรณงาม    ชายหิน    บริหารการศึกษา
21 นาง สุพรรณี    พรมสีใหม่    บริหารการศึกษา
22 นาง จริยา    น้อยวังคลัง    บริหารการศึกษา
23 นาง วรุณรัตน์    แก้วยอด    บริหารการศึกษา
24 นาย ปฏิวัติ    อาจเมือง    บริหารการศึกษา


รูปแบบ IS รุ่น 8 ปรับปรุง 7เม.ย.57 

หนังสือขออนุญาตศึกษาต่อ : ดาวน์โหลด

หนังสือรับรองฯ ของ กคศ.

ประกอบการปรับวุฒิ  :ดาวน์โหลด

หนังสือมอบอำนาจรับทรานสคริปและปริญญาบัตร

ดาวน์โหลด : http://www.mediafire.com/?leonr1u5d4t8ec6

          *** ไม่ต้องติดอากรสแตมป์

          *** แนบสำเนาบัตรประชาชน

คำร้องขึ้นทะเบียนและขอจบ : http://www.mediafire.com/?k5ld2oaf7oqaawc 

  หนังสือยอมรับผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา


ติดต่อประสานงานการเรียนต่อปริญญาโท

ม.กรุงเทพธนบุรี ห้องเรียนยโสธร

สำนักงาน KM ติวเตอร์

ถนนวิทยะธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

  โทร.045-724534 , 081-7344287

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

การรับรองหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

คลิกดูรายละเอียด

http://bkkthon.ac.th/uni_quality_assurance.html

  หนังสือยอมรับผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา

แจ้งนักศึกษารุ่น 6 - 7

รายละเอียดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและกำหนดการ คลิกเลย

  ผู้ที่สั่งจองชุดครุย ทั้งเช่าและตัด ให้ติดต่อรับที่ Km ติวเตอร์ได้แล้วครับ (20 ก.ค.57) รายละเอียด คลิก

 

หมายเลขบัญชีผู้ประสานงานห้องเรียน


ชื่อบัญชี  นางเพ็ญศรี  บุญเดช


          ธนาคารกรุงศรียุธยา  สาขายโสธร 

หมายเลขบัญชี  166-1-64221-0


         ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยบิ๊กซียโสธร 

หมายเลขบัญชี 964-0-01217-6


         ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร  

หมายเลขบัญชี  315-0-07906-3


        โอนเข้าหมายเลขบัญชีนี้แล้วโทรแจ้ง 091-7764100  หรือ 085-0063166 

(อ.เพ็ญศรี)

 

   

 

 

 

 

  


 
 
Online:  1
Visits:  159,214
Today:  216
PageView/Month:  7,006